Gemeenten fel tegen aanpak coffeeshops

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het niet eens met de plannen van het kabinet om het cannabisbeleid aan te scherpen. Volgens de VNG bieden de plannen oplossingen voor problemen die de gemeenten niet ervaren.

Veel gemeenten zijn volgens de vereniging tevreden met het huidige beleid. Dat schrijft de VNG in een reactie op de cannabisbrief die het kabinet vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil onder andere het aantal coffeshops de komende jaren terugdringen, met name in de buurt van scholen en grensgemeenten. Om het drugstoerisme tegen te gaan start de gemeente Maastricht een experiment dat moet uitwijzen hoe de verkoop aan buitenlanders tot een minimum kan worden beperkt. Als de toestroom van toeristen massaal blijft, kan dat een grond zijn om de vergunning in te trekken of nieuwe vergunningen te weigeren. Ook kan de klandizie worden verminderd door de openingstijden te beperken.

Het verbod op nederwiet met een hoog THC-gehalte (tetrahydrocannabinol), waar eerst sprake van was, is aan de orde in het ,,uiterste geval'', zo heeft het kabinet aan de Tweede Kamer geschreven. De `sterkte' van nederwiet kan bijvoorbeeld ook worden opgenomen in de gedoogcriteria voor coffeeshops of de coffeeshophouders kunnen gestimuleerd worden tot zelfregulering.

De VNG ziet echter niets in het aanscherpen van het cannabisbeleid en denkt dat de plannen averechts zullen werken, zo staat in de brief. ,,De door het kabinet gewenste aanscherping van het beleid kan juist tot sluiting van gedoogde coffeeshops leiden, waardoor naar verwachting het aantal illegale en oncontroleerbare verkooppunten zal toenemen, zoals kofferbak- en scooterverkoop.'' Deze illegale verkoop leidt volgens de gemeenten snel tot verkoop van harddrugs en tot overlast. Met de sluiting van de gedoogde coffeeshops verliest de overheid bovendien de controle op de handel in softdrugs en is deze handel moeilijker beheersbaar, stellen de gemeenten.

De gemeenten willen daarnaast dat het kabinet met een oplossing komt voor de zogeheten achterdeur-problematiek. Op dit moment is het zo dat de verkoop van cannabis wordt getolereerd via coffeeshops. Maar omdat de teelt verboden is, is er een bloeiende handel aan de achterdeur ontstaan en zijn coffeeshophouders aangewezen op criminelen om aan hun koopwaar te komen.

Volgens de VNG laat het kabinet zich bij het aanscherpen van het drugsbeleid te veel leiden door ,,de mening van het buitenland'' en verliest het daarbij ,,het succesvolle lokale coffeshopbeleid'' uit het oog. ,,Lokaal maatwerk is nodig, zeker geen landelijk opgelegd instrumentarium'', zo schrijft de VNG.