Geen verzuiling op tv

Joop Daalmeijer, netcoördinator van Nederland 2, pleitte in Opinie & Debat van 17 april voor een actualiteitenrubriek waarin de ,,nadruk ligt op rechtse meningen en de politieke onderbuik''. Daalmeijer betoogde verder dat hij wil doorbreken dat ,,alleen linkse meningen bij de publieke zenders aan bod komen''. Om daaraan toe te voegen dat ,,alle media, van links tot rechts, zich richten op wat kijkers, luisteraars willen horen''. Het zijn even opmerkelijke als onbegrijpelijke uitspraken.

Als het aan Daalmeijer ligt worden er op Nederland 1 voortaan christelijke geïnspireerde actualiteiten gepredikt, staat op 2 rechtse journalistiek centraal en is 3 er voor de cultureel progressieve achtergronden van het nieuws. Hilversum kwam het afgelopen decennium eindelijk tot de conclusie dat een rechtse of linkse journalistieke benadering achterhaald is. Dat je als journalist op basis van journalistieke nieuwsgierigheid, onderzoek, hoor en wederhoor een evenwichtig en informatief verhaal maakt. De nadruk leggen op rechtse opinies of onderbuik staat daar haaks op.

Wat Daalmeijer bepleit is een nieuwe vorm van verzuiling op tv. Misschien verklaarbaar, omdat hij ooit jarenlang verslaggever was van VARA's Achter Het Nieuws, een typisch product van verzuiling.

Ook zijn opmerking dat media zich richten op wat kijkers willen horen geeft blijk van een volstrekt ouderwetse, verzuilde visie. Uiteraard is het van het grootste belang dat journalisten beseffen voor welk publiek ze werken en welke zaken dat publiek bezighouden. Maar dat is totaal iets anders dan verkondigen wat dat publiek graag hoort, leest of ziet. Het is Daalmeijer kennelijk niet duidelijk dat anno 2004 het informeren van het publiek belangrijker is dan het naar de mond te praten.

    • Verslaggevers Netwerk
    • Willem Jan Bloem
    • Koen van Groesen
    • Marja Sol
    • Herman van Gelderen