Extra cellen in steden voor veelplegers

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag krijgen vanaf 2005 de beschikking over achthonderd cellen voor het opsluiten van draaideurcriminelen. Er zullen zwaardere straffen tegen hen worden geëist.

Dat is minister Donner (Justitie, CDA) overeengekomen met de burgemeesters van de vier grote steden. De achthonderd cellen worden vrijgemaakt binnen de al bestaande gevangeniscapaciteit. Langdurige opsluiting van volwassen veelplegers vindt plaats in een sober gevangenisregime.

Het openbaar ministerie zal de extra zware straffen vooral eisen tegen veelplegers die meer dan tien keer per jaar met politie en justitie in aanraking komen. De straffen kunnen oplopen tot twee jaar, ook voor kleinere delicten.

Het opleggen van de extra zware straffen wordt mogelijk zodra de `Wet plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders' in werking treedt. Vanaf 2005 hebben de vier grote steden de beschikking over 272 van dergelijke zogeheten isd-plaatsen. Die zijn bedoeld voor meerderjarige notoire veelplegers met het doel om ze voor langere tijd aan het maatschappelijke verkeer te onttrekken.

Voor andere meerderjarige veelplegers komen zeshonderd plaatsen beschikbaar. Ook daarbij geldt een sober detentieregime als uitgangspunt. Voor minderjarige draaideurcriminelen uit de vier grote steden komen 250 plaatsen in de bestaande capaciteit van jeugdinrichtingen beschikbaar. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie zal het aanwijzen van celcapaciteit voor veelplegers geen extra druk leggen op het al bestaande cellentekort omdat deze doelgroep nu ook al regelmatig in de cel zit voor het uitzitten van kleine straffen.

Justitie schat het aantal draaideurcriminelen landelijk op 18.000 à 19.000 personen. In eerste instantie wordt een groep van 4.000 à 5.000 aangepakt die het grootste aantal delicten op z'n naam heeft staan. De vier gemeenten zijn met Justitie overeengekomen dat zij na afloop van de celstraf de financiering en de opvang van de ex-gedetineerden voor hun rekening nemen. Als deze aanpak van veelplegers een succes is, wordt deze uitgebreid naar de 24 middelgrote steden. Justitie heeft al eerder aangekondigd dat het aantal cellen voor veelplegers op lange termijn wordt uitgebreid met duizend extra cellen in nog nieuw te bouwen gevangeniscomplexen.