EU heft in juni verbod gmo's op

De Europese Commissie zal uiterlijk begin juni het zes jaar oude moratorium op toelating van nieuwe genetisch gemodificeerde organismen (gmo's) opheffen. Dit heeft eurocommissaris Byrne (Gezondheid, Consumentenbescherming) gisteren aangekondigd.

Het besluit is het gevolg van de patstelling tussen de lidstaten van de Europese Unie. EU-ministers van Landbouw bleven het gisteren, zoals verwacht, oneens over toelating van de zoete maïssoort BT-11 van het Zwitserse bedrijf Syngenta. Volgens de EU-regels is het dan aan de Europese Commissie om een besluit te nemen. Byrne: ,,Ik verwacht geen oppositie in de Commissie.''

Tijdens een bijeenkomst van de EU-landbouwministers was er geen gekwalificeerde meerderheid voor het toelaten of verbieden van de gemodificeerde maïssoort. Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Zweden waren voor toelating. Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal stemden tegen. Duitsland, Spanje en België onthielden zich. Al eerder was er binnen het Comité voor de voedselveiligheid, waarin alle lidstaten zetelen, geen besluit mogelijk. Daarop werd een beslissing doorgeschoven naar de landbouwministers. Spanje was aanvankelijk voor, maar de nieuwe socialistische regering onthield zich gisteren. Italië had zich eerder onthouden, maar stemde gisteren alsnog voor.

De gemodificeerde maïs BT-11 bevat een gen dat deze soort resistent maakt tegen bepaalde schadelijke insecten, waardoor bij de teelt minder insecticiden nodig zijn. Bij de toelating van BT-11 gaat het niet om het telen van de maïs, maar om de import voor consumptie.

In 1998 werden in de EU voor het laatst gmo's toegelaten. Toen besloot een aantal lidstaten uit voorzorg wegens mogelijke gezondheids- en milieurisico's een moratorium af te kondigen. Zij eisten betere regelgeving voor etikettering van gmo-producten en traceerbaarheid van het gmo over de hele productieketen. Deze wetgeving is sinds kort van kracht. De Europese Voedselautoriteit maakt risicoanalyses.

De Europese Commissie laat praktische regels voor de teelt van gmo's, die vermenging met conventionele gewassen moeten voorkomen, aan de lidstaten over. De milieuorganisatie Friends of the Earth startte vorige week een campagne voor gmo-vrije gebieden.