De koran en de bijbel 3

Hoe zou men in Nederland reageren als een groepering in geschrifte opriep tot het vermoorden van joden door ze ,,van een hoog punt met het hoofd omlaag naar beneden te gooien, met steniging toe''? Zou men spreken van ,,een storm in een glas water'', zoals de Leidse hoogleraar Witkam doet, nu blijkt dat in een Amsterdamse moskee boeken worden verkocht die moslims oproepen homoseksuelen op een dergelijke manier om te brengen? Ik denk van niet.

Waar mensen als Witkam aan voorbijgaan, is het feit dat we hier niet praten over een oosters handschrift dat door specialisten wordt bediscussieerd, maar over een geschrift dat binnen een maatschappelijke context opgeld doet. Dergelijke oproepen tot haat en moord legitimeren het (straat)geweld dat homoseksuelen helaas, anno 2004, nog dagelijks ondervinden.

    • A. Amir