De koran en de bijbel 2

Prof.dr. J.J. Witkam vindt het geen punt dat in het Nederlands vertaalde geschiften in de Amsterdamse El Tawheed-moskee worden verkocht waarin onder meer wordt opgeroepen tot het stenigen van homoseksuelen en tot geweld tegen vrouwen.

Hij vindt het idioot hier tegen op te treden. Als `steekhoudend' argument hanteert hij het feit dat dit soort boeken al tientallen jaren te koop zijn in Nederland. Een opmerkelijk standpunt, daar bijvoorbeeld het Contact Orgaan Moslims en Overheid (CMO) duidelijk afstand neemt van deze abjecte en haatzaaiende geschriften. Professor Witkam heeft er blijkbaar moeite mee dat in Nederland ook een andere wind kan waaien dan die van de apathische tolerantie van de afgelopen decennia.