Controverse over homohuwelijk laait op in Franrkijk

In Frankrijk is een heftige controverse ontstaan over eventuele openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. De kwestie is actueel geworden door de aankondiging, vorige week, van Noël Mamère, leider van de Groenen en burgemeester van Bègles, op 5 juni een homopaar in de echt te zullen verbinden. Rechtse maar ook linkse politici hebben verklaard tegen dit voornemen te zijn.

Mamère wil gebruik maken van het ontbreken van de expliciete vermelding in de wet dat een huwelijk slechts tussen een man en een vrouw gesloten kan worden. Hij zal een eventuele nietigverklaring aanvechten voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Aanleiding is de recente massale, inmiddels stopgezette huwelijkssluiting tussen homoseksuelen in San Franciso en verschillende andere steden in de Verenigde Staten, maar ook de moord op Sébastien Nouchet, die eind vorig jaar levend verbrand werd door homohaters. Vorige maand stelde een kleine groep intellectuelen en kunstenaars een manifest op waarin werd opgeroepen tot openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen.

Behalve naar de moord op Nouchet en de huwelijkssluitingen in Amerika wordt verwezen naar het voornemen van de zojuist aangetreden Spaanse premier Zapatero om homoseksuelen het recht te geven in het huwelijk te treden. Dat het zeer katholieke en zuidelijke Spanje overstag gaat weegt zwaar in Frankrijk. De al veel eerdere toekenning van dit recht in Scandinavië, Nederland en België werd tot nu toe vooral gezien als de uiting van een andere cultuur.

In Frankrijk bestaat sinds 1999 de mogelijkheid een samenlevingscontract te sluiten. Over de instelling door de linkse regering-Jospin van deze zogeheten Pacs, die in vergelijking met het huwelijk zeer beperkte rechten met zich meebrengt, zijn destijds zeer verhitte debatten gevoerd. Enkele burgemeesters hebben aangekondigd het voorbeeld van Mamère te zullen volgen. Rechtse politici verklaren zich vierkant tegenstander, linkse doen er het liefst het zwijgen toe.

Bertrand Delanoë, de socialistische en homoseksuele burgemeester van Parijs, heeft gezegd niet mee te doen ,,aan het spelletje omdat het huwelijk een beetje minder urgent is dan de kwestie van het ouderschap''. Maar het adoptierecht voor homoparen ligt nog veel gevoeliger dan het de openstelling van het huwelijk.