Risico's aan afsplitsen stroomnet

De opsplitsing van de energiebedrijven heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de concurrentie op de energiemarkt. Dat schrijft directeur G. Zijl van de DTe, de toezichthouder van de stroombedrijven, in antwoord op vragen van minister Brinkhorst (Economische Zaken). De DTe is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Brinkhorst wil de energiebedrijven, die nu nog eigenaar zijn van het grootste deel van de stroom- en gasnetten, opsplitsen in onafhankelijke netwerkbeheerders en productie/leveringsbedrijven. De DTe is het met Brinkhorst eens dat dit de concurrentie op de consumentenmarkt en de onafhankelijkheid van het netbeheer vergroot, maar stelt daartegenover dat de concurrentie in de productie van energie door de plannen mogelijk afneemt. Met het bezit van de netwerken kunnen de – internationaal gezien kleine – Nederlandse energiebedrijven tegen lagere tarieven geld lenen voor investeringen in de productiecapaciteit dan zonder die netwerken. Bovendien bestaat de kans dat zij worden overgenomen door ,,grotere conglomeraten'', aldus de DTe. Dit verkleint eveneens de concurrentie aan de productiezijde.

DTe-directeur Zijl schrijft dat er meer mogelijkheden zijn om de onafhankelijkheid van het netbeheer te vergroten dan opsplitsing. Hij denkt hierbij aan strengere regelgeving en toezicht. Hij zegt wel dat dit meer inspanning van de toezichthouder zal kosten.

De DTe sluit zich hiermee aan bij de Algemene Energieraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, die begin maart adviseerde om voorlopig niet tot opsplitsing over te gaan, zolang dit elders in Europa ook niet gebeurt. Brinkhorst schrijft dat hij de brief van de DTe als een ondersteuning van zijn beleid beschouwt om de markt voor aanbieders ,,transparanter'' te maken.