Peking beknot rechten Hongkong

De bevolking van Hongkong krijgt in 2007 niet het recht haar hoogste leider, de chief executive, direct te kiezen. Daartoe heeft het permanent comité van het Nationaal Volkscongres (NPC), het Chinese parlement, vandaag op één stem na unaniem besloten.

Ook de hoop op directe verkiezing in 2008 van alle leden van de Wetgevende Raad, het parlement van Hongkong, is voorlopig door Peking ongedaan gemaakt. De Basic Law, de minigrondwet die tijdens de overdracht van Hongkong uit Britse handen in 1997 werd aangenomen, liet ruimte voor algehele directe verkiezingen.

Volgens Tsang Hin-chi, een van de Hongkongse gedelegeerden in het permanente comité van het NPC, komt de stemming van 156 gedelegeerden vóór het plan, met slechts één onthouding, overeen met ,,de feitelijke situatie in Hongkong''. Tsang zei ook zeker te weten dat de communistische partijtop in Peking heeft geluisterd naar de wensen van Hongkong.

Velen in Hongkong zijn daar niet van overtuigd omdat in geen enkel opzicht gevolg is gegeven aan hun wensen. Vorig jaar ging nog een half miljoen mensen de straat op om te demonstreren voor de uitbreiding en zelfs het behoud van burgerlijke vrijheden. Die zijn, mede door de jarenlange afwezigheid van democratische vrijheden onder Brits bestuur, toch al zeer beperkt.

Bij de parlementsverkiezingen in september mag slechts de helft van de zestig parlementariërs rechtstreeks gekozen worden. Dat zijn er zes meer dan bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden. Dertig parlementariërs worden aangewezen door uitverkorenen binnen specifieke beroepsgroepen. De chief executive is aangewezen door een commissie van 800 leden, die meestal voor de kant van Peking kiezen.

Het Nationaal Volkscongres bepaalde begin deze maand al dat plannen voor politieke hervormingen in Hongkong eerst ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het centraal bestuur in Peking. Daarmee heeft China de macht over de autonome stadsregio nog verder naar zich toe gehaald. Volgens de overdrachtsbeginselen van 1997 heeft Hongkong voor de duur van vijftig jaar recht op het behoud van relatieve zelfstandigheid. Dat recht is nu verder beknot.