Omroep vreest voor toekomst Muziekcentrum

De directie van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) zegt gemengde gevoelens te hebben over het advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) om het Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest te laten fuseren. De Raad stelt volgens het MCO terecht vast dat de opgelegde bezuinigingen inhoudelijke visie ontberen. ,,Maar de fusie betekent het verlies van twee gerenommeerde orkesten en de komst van een formatie die zijn bestaansredenen nog moet aantonen.'' Ook wordt gevreesd voor verder verlies van arbeidsplaatsen, bij de overige orkesten en het koor van het MCO. De MCO-directie vreest dat uiteindelijk de bijzondere positie van Publieke Omroep en het MCO op de podia en in de media groot risico loopt.

Vanmiddag komt het Actiecomité van de MCO-orkesten bijeen om zich te beraden over de bezuinigingsplannen van 5,5 tot 7 miljoen euro. De bond FNV Kiem schat dat de fusie 45 banen gaat kosten bij musici en staf van het MCO. En hoewel de fusie minder banenverlies veroorzaakt dan de ook geopperde variant van het opheffen van een heel orkest (zeker honderd banen), is de bond ongelukkig. Net als de MCO-directie denkt de bond dat verdere bezuinigingen moeten worden gevonden en is bevreest dat wordt gesneden in de arbeidsvoorwaarden.