Olieprijs risico voor economie

Het wereldwijde economische herstel wint aan kracht, maar vooral de hoge olieprijs vormt nog steeds een risico. Dit hebben de ministers van Financiën en centrale bankiers van de zeven grootste industrielanden (G7) vastgesteld na hun bijeenkomst van afgelopen weekeinde in Washington. De G7, die bestaat uit de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada, hield zijn beraad voorafgaand aan de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in de Amerikaanse hoofdstad.

De G7 hield de bijeenkomst te midden van een relatieve rust op de internationale financiële markten en legde het accent op de voorwaarden voor een duurzaam herstel. De slotverklaring legde, naast de gebruikelijke en ongewijzigde verwijzingen naar stabiele wisselkoersen en grotere vrijhandel, de nadruk op internationale armoedebestrijding. De industrielanden zeiden zich in te spannen voor het behalen van de zogenoemde Millenniumdoelen voor het jaar 2015, die vier jaar geleden door de Verenigde Naties werden geformuleerd. Die doelen zijn onder meer het halveren van het aantal mensen onder de absolute armoedegrens, het verminderen van kindersterfte en het bevorderen van emancipatie en onderwijs.

Tijdens de vergadering van het hoogste bestuursorgaan van de Wereldbank bleek evenwel dat het verminderen van de armoede succesvol is, maar dat het succes onevenredig is verdeeld. De overige doelen zullen bij ongewijzigd beleid, en uitblijven van extra financiële middelen, niet worden gehaald. Extra geld werd door de industrielanden niet toegezegd.

De Amerikaanse minister van Financiën Snow zei gisteren succes te hebben geboekt bij een nieuw initiatief van de VS om economische hulp aan het Midden-Oosten op te voeren en zo vrede in de regio te bespoedigen. De G7 nam de noodzaak van hulp aan de regio op in zijn slotverklaring, met de nadruk op Afghanistan, Irak, maar ook de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Snow zei dat de Amerikaanse president Bush het hulpinitiatief aan de regio een belangrijk agendapunt zal maken op de aanstaande G8-ontmoeting (G7 plus Rusland) van staatshoofden en regeringsleiders in de Amerikaanse stad Savannah, Georgia. Die top vind plaats in de tweede week van juni. Aan het eind van die maand is de machtsoverdracht gepland in Irak aan een burgerregering.