Londen: extra troepen naar Irak

De Britse regering overweegt opnieuw extra soldaten naar Irak te sturen om het vertrekkende contingent Spaanse soldaten te vervangen. Een woordvoerder van Defensie bevestigde dat een reeks opties wordt onderzocht om het huidige aantal van circa 7.500 Britse militairen uit te breiden, mogelijk met 2.000 man. Een mogelijkheid is dat Britse soldaten voor het eerst ook buiten de zuidoostelijke zone rond Basra worden gestationeerd die onder Brits bevel staat en waar ook Nederlanders zijn gestationeerd.

De Britten zouden daarbij het bevel kunnen overnemen van een tweede multinationale divisie in het centrale zuiden van Irak met het explosieve Najaf als belangrijkste stad. Die divisie staat nu onder Pools bevel. De 1.300 vertrekkende Spanjaarden zijn in deze zone gelegerd, evenals kleinere eenheden Hondurezen en Dominicanen, die zich ook zullen terugtrekken. Amerikaanse soldaten uit de noordelijke zones nemen hun taken voorlopig over. Over omvang en taken van de Poolse eenheid (2.300 man) wordt nog gediscussieerd.

Gespeculeerd wordt dat het Verenigd Koninkrijk de NAVO wil vragen het in Duitsland gelegerde hoofdkwartier van de snelle interventiemacht ARRC beschikbaar te stellen voor dienst in Irak. De staf daarvan is merendeels Brits, zodat die eenheid als Brits kan worden gezien en niet als een politiek nog omstreden NAVO-macht. In Londen is een discussie ontbrand over de effectiviteit van het recente harde militaire optreden door de Amerikanen. Londen zou via een extra militaire bijdrage een grotere invloed willen krijgen op het veiligheidsbeleid in Irak, met name na de geplande soevereiniteitsoverdracht op 30 juni. Hoge militairen hebben eerder gewaarschuwd voor overbelasting van de Britse strijdkrachten.

Georgië heeft vandaag gezegd zijn continent in Irak uit te breiden van 150 man op dit moment tot in totaal 550 man. ,,Het Georgische leger zal een vol bataljon leveren'', aldus een woordvoerder in Tbilisi. De Georgiërs zijn gelegerd in Tikrit, de geboorteplaats van Saddam Hussein.

Albanië heeft zich bij monde van premier Nano bereid verklaard zijn contingent militairen in Irak uit te breiden van 71 tot ,,honderd of maximaal 200 man''. Tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera zei Nano dat zijn troepen – moslims – in Irak veiliger zijn omdat ze ,,de gebruiken, de riten en de islamitische mentaliteit'' begrijpen.