Jaartal

In het begin van het artikel `Saddam is toast' (op 24 april, pagina 42) wordt een verkeerde datum genoemd. De bijeenkomst in de oval office vond niet plaats op 21 december 2001, maar een jaar later, in 2002.