Gele letters

Een klein jaar geleden opende het Zweedse woonwarenhuis Ikea een vestiging langs een knooppunt van autosnelwegen in Breda. Dat was geen feest voor de omwonenden. Zij hadden last van de herrie tijdens heiwerkzaamheden. De bouw veroorzaakte verzakkingen en scheuren in de woningen. En afgelopen winter kwam daar nog eens lichthinder bij.

Kees van Gils staat in de achtertuin van zijn monumentale oude boerderij en demonstreert de kwestie. Het is tien uur 's avonds. Het licht van vijf gigantische gele letters tegen een blauwe gevel straalt zijn tuin in. Floep. Daar gaat de lampen uit. Het duister neemt bezit van het gazon.

Naast het gebouw van Ikea staat ook een veertig meter hoge reclamezuil. Het zuidelijke paneel wordt sinds een week eveneens tegen tienen gedoofd. Op last van de rechter. De achterburen van Ikea hadden een kort geding aangespannen en werden deels in het gelijk gesteld. De rechter kwam na een bezoek ter plaatse tot de conclusie dat de achterburen hinder ondervinden van het zuidelijke paneel van de reclamezuil. Dat paneel moet na tienen uit.

De meeste bewoners hebben het vonnis met gemengde gevoelens ontvangen. Ze zijn verheugd dat een rechter hun klachten serieus heeft genomen. Maar de grootste overlast kwam van de belichting van zes meter hoge gele letters aan de gevel. Daar verandert niets aan. Ikea was de omwonenden al eigener beweging tegemoet gekomen. Na tienen dooft het licht aan de gevel. De belichting brandt bovendien op halve kracht. In de zomer valt de overlast mee doordat de lichten 'savonds niet worden ingeschakeld. Maar in de winter zitten de bewoners van vijf uur 's middags tot tien uur 's avonds in gelig licht. Alleen gordijnen helpen.

Waarom zijn de letters trouwens nodig? Automobilisten op de snelweg zien ze nauwelijks. Dat is trade dressing, zegt bedrijfsleider Otto Cazemier van Ikea, onze filosofie om gevels aan te kleden. Volgens het bedrijf valt de overlast reuze mee. Metingen hebben uitgewezen dat de lichtsterkte van de gevellampen veel lager is dan die van andere verlichting in de buurt, zoals straatlantaarns aan de voorzijde van de woningen van de klagers.

Ikea wil voor alles een goede relatie met de buren. Wel vindt het bedrijf het jammer dat een van de panelen aan de reclamezuil na tienen niet meer mag worden verlicht. Automobilisten op de snelweg A16 uit zuidelijke richting worden nu niet op het bestaan van het meubelparadijs opmerkzaam gemaakt. Het lijkt nu ook alsof het paneel defect is. En dat terwijl de bewegwijzering vanaf de snelweg toch al niet optimaal is. Klanten klagen daarover.

De omwonenden gaan tegen de uitspraak vermoedelijk niet in beroep. Ze zullen er ook niet om verhuizen, zeggen ze, ze lachen er maar om. En bij Ikea werken gelukkig mensen met humor. Op de dag van het vonnis kondigde het bedrijf een kortingsactie aan op spaarlampen. Dat was geen toeval, meldt bedrijfsleider Otto Cazemier. Er zijn de afgelopen week veel spaarlampen verkocht.