Wereldbank ziet gestage afname extreme armoede

De extreme armoede in de wereld neemt volgens de Wereldbank gestaag af, maar de vorderingen zijn ongelijk verdeeld over de verschillende regio's in de wereld. De bank schrijft dit in de jongste uitgave van de `World Development Indicators', een jaarlijkse inventarisatie van economische en sociale omstandigheden in ontwikkelingslanden.

25