Wereldbank: armoe neemt langzaam af

De extreme armoede in de wereld neemt volgens de Wereldbank gestaag af, maar de vorderingen zijn ongelijk verdeeld over de verschillende regio's in de wereld.

De Wereldbank schrijft dit in de jongste uitgave van de World Development Indicators, een jaarlijkse inventarisatie van economische en sociale omstandigheden in ontwikkelingslanden. De gegevens zijn verzameld met nieuwe statistische methoden.

Wereldwijd nam het aantal mensen dat moet rondkomen van 1 dollar per dag af van 1.45 miljard tot 1,10 miljard in 2001. Deze winst ligt voor een zeer groot deel aan China, waar het aantal extreem armen afnam van 600 miljoen tot 220 miljoen. Als percentage van de bevolking nam het aantal zeer armen af van 39,5 tot 21,3. Deze afname is minder groot omdat de bevolking in de tussentijd is gegroeid. In China verminderde het percentage extreem armen spectaculair, van 61 tot een kleine 17.

In andere regio's werden minder grote vorderingen gemaakt, hoewel ook India het aantal extreem armen zag afnemen. In de Afrikaanse landen onder de Sahara nam het aantal armen juist toe, absoluut en percentueel. Het aantal armen liep er op van 164 miljoen tot 314 miljoen – bijna de helft van de bevolking. Afrika is de enige regio waar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in de periode 1981-2001 daalde, met 16 procent.

Francois Bourguignon, de topeconoom van de Wereldbank, zei gisteren dat de belangrijkste van de twee jaar geleden geformuleerde `Millenniumdoelen', het halveren van het aantal mensen dat moet rondkomen van 1 dollar per dag tussen 1990 en 2015, bij de huidige trend zal worden gehaald. Maar ,,meer hulp, openheid voor internationale handel en hervormingen zijn nodig om alle doelstellingen te halen in alle landen''.

Andere doelen zijn geformuleerd op ondermeer het terrein van medische zorg, emancipatie en onderwijs. Wereldbankpresident Wolfensohn beklaagde zich er gisteren over dat het `Education for All'-initiatief om toegang tot onderwijs te realiseren, veel toegezegde gelden van industrielanden nog steeds niet heeft gekregen.