Weer gesprek over CAO glastuinbouw

FNV Bondgenoten heeft gisteren de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland voorgesteld de afgebroken onderhandelingen over een CAO voor de glastuinbouw voort te zetten. Die CAO moet een looptijd hebben tot januari 2005. De bond wil daarin afspreken dat er een `masterplan' voor de agrarische sector wordt uitgewerkt. In dat plan moeten alle problemen die in de hele agrarische sector spelen aan de orde worden gesteld. De vakbond wil toe naar één centrale raam-CAO in de hele agrarische sector in plaats van de huidige drie voor glastuinbouw, dierhouderij en open teelt.