Webcongres: stel overdracht van macht in Irak niet uit

De 150 leden van het webcongres van NRC Handelsblad reageerden op de stelling: de soevereiniteitsoverdracht aan Irak dient te worden uitgesteld. Ruim 50 procent van de deelnemers was het hier niet mee eens.

Eens

Christine Ruppert, 's Heerenhoek: ,,De soevereiniteitsoverdracht op korte termijn door te laten gaan zou een daad van absolute lafheid zijn. Na de aanslag op het WTC waren de oorlogen met Irak en Afghanistan stunts die de populariteit van Bush oppompten tot ongekende hoogten. Nu hij er in de polls minder rooskleurig voorstaat, mede door het ontbreken van harde bewijzen voor massavernietigingswapens in Irak, wil hij onder het mom van `vertrouwen aan de Irakezen schenken' de aftocht blazen. Oorlog is geen verkiezingsstunt.''

Else Bezemer-Bijl, Utrecht: ,,Pa voerde oorlog in Irak en liet Saddam Hussein ongemoeid, zodat er in feite niets voor de bevolking van Irak veranderde. De zoon voert oorlog in Irak, `verwijdert' Saddam en wil het land nu in chaos achterlaten, omdat langer blijven nadelige gevolgen voor zijn herverkiezing zou kunnen hebben. Alle mooie woorden en nobele intenties ten spijt. Amerika is in Irak iets begonnen (de bevrijding van het Iraakse volk en het zending bedrijven voor democratie) en zou dat af moeten maken.''

Hilde Nijland, Ugchelen: ,,Hoewel Irak het vertrouwen in de VS waarschijnlijk zal verliezen, moet de overdracht worden uitgesteld. Terugtrekken uit Irak zou totale anarchie betekenen. Een aantal vooraanstaande mensen zullen dan van de gelegenheid gebruikmaken, en de macht in het land overnemen. Er moet worden gewacht, totdat er een stabiele overgangsregering gevormd is.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Overdracht van de soevereiniteit in Irak op 30 juni kan niet anders dan een schijnvertoning worden. Immers, de regering die dan moet optreden is niet uit verkiezingen voortgekomen en mist legitimiteit. Zij beschikt bovendien voor haar beveiliging slechts over soldaten en politiemensen die, zoals The Economist het uitdrukt, liever naar huis gaan dan dat ze op landgenoten schieten. Voor haar beveiliging blijft de Iraakse regering dus volledig afhankelijk van de Amerikaanse en andere buitenlandse troepen, waarover zij geen enkele zeggenschap krijgt. Van soevereiniteitsoverdracht behoort op zijn vroegst volgend jaar na verkiezingen sprake te zijn, maar ook dan blijft het zeer de vraag of een levensvatbare regering tot stand kan worden gebracht. In elk geval mag daarbij de datum van de Amerikaanse presidentsverkiezing niet een rol spelen, zoals nu duidelijk het geval is.''

Oneens

Maarten van der Werf, Amsterdam: ,,Hoe pijnlijk ook, het uitstellen van de overdrachtsdatum zou injury upon insult zijn. Dat niet doen is ook een verschrikkelijke keuze, die deerlijke consequenties zal hebben, met name voor de Iraakse bevolking. Ik vrees echter, dat de consequenties van blijven nog veel groter zijn. In doden, in leed – een burgeroorlog behoort tot de mogelijkheden – maar zeker door de schade die de naam van de VS, en bij extensie van het Westen, wordt aangedaan en de daaruit volgende versterking van het vijandbeeld.''

Rob Wieleman, Sassenheim: ,,De Irakezen moeten zo snel mogelijk principieel hun eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Daarin is wel een vredesbewarende en structurerende rol voor de VN weggelegd. Maar het enorme wantrouwen in Irak tegen de Amerikaanse invloed moet zo spoedig mogelijk worden geneutraliseerd.''

Laurian Alferink, Heeten: ,,De VS hebben zich dominant en autoritair opgesteld en daarin alle schijn van oprecht ingrijpen tegen gehad. Het is nu tijd om de Iraakse bevolking te helpen bij het opzetten van hun eigen vorm van democratie. Als dat een andere is dan de VS zich hebben voorgesteld, is dat jammer voor Bush.''

Eric Bakker, Gouda: ,,Soevereiniteit is het recht van elke natie. Gegeven de grote aversie van de Iraakse bevolking jegens de Amerikanen, is het belangrijk om ze hun eigen lot te laten bepalen. Het lijkt misschien te vroeg om Irak een eigen bestuur te geven op 30 juni, maar ook op latere data zal het te vroeg lijken. We moeten de Iraakse bevolking de mogelijkheid bieden om zelf fouten te maken, daarop te reageren, en zo al doende hun eigen rechtsstaat te creëren.''

Paul Mertens, Gouda: ,,Uitstellen zal zelfs een averechts effect hebben. Alleen de Irakezen zelf zijn in staat om van binnenuit en onderop Irak te veranderen in een door hen zelf bepaalde richting. Men mag hopen, dat de nieuwe regering snel zal vragen om het bevorderen van de veiligheid door een vredesmacht van de Verenigde Naties, die respect heeft voor alle culturen in Irak.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,In Irak zullen eerst nog allerlei oude geschillen uitgevochten moeten worden. Dat is een fase waar het land en de bevolking niet aan kunnen ontkomen. Die wetenschap stemt niet vrolijk, maar juist de VS zouden moeten weten dat je soms door een bloedige burgeroorlog moet om een volwassen land te worden. Geef de Irakezen het recht op de staatsvorm die het best bij het land past. Ieder uitstel leidt alleen maar tot meer doden en een groeiend fanatisme.''

Frank Backer, Hoofddorp: ,,Het opschorten lost één probleem op, maar creëert veel grotere problemen (Irak als tweede Vietnam; verminderde geloofwaardigheid van de VS om in het Midden-Oosten op te treden) en lost de binnenlandse problemen in Irak vermoedelijk niet op. Kern is dus een snelle, gefaseerde overdracht met duidelijke deadlines, te beginnen op 30 juni.''