Verder ledenverlies Consumentenbond

Voor de Consumentenbond was 2003 geen gemakkelijk jaar. De bond die vorig jaar haar vijftigjarig jubileum vierde, zag het aantal leden dalen met bijna 14.000 tot circa 600.000. ,,De belangrijkste oorzaak hiervan is de economische recessie'', schrijft de belangenorganisatie in haar gisteren verschenen Consumentengids. De Consumentenbond vermoedt ook andere redenen voor het teruglopend ledental. ,,We hebben daarom besloten nog beter naar de wensen van onze leden te luisteren.'' De bond kondigt aan meer informatie te zullen leveren over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2005 wordt deze informatie in 50 procent van de producttesten verwerkt. In 2002 liep het ledental van de Consumentenbond volgens directeur Felix Cohen ook al terug, met circa 20.000.