Turkije heeft geen genocide op Armeniërs gepleegd

Niet ons historisch besef maar het historisch besef van dhr. Van Ham is selectief blijkens zijn artikel over de Turkse genocide op de Armeniërs (Opiniepagina, 15 april).

1.De huidige republiek Turkije heeft niets te maken met het Ottomaanse Rijk. Bij het stichten van de republiek heeft men destijds een streep gezet onder zaken gerelateerd aan het Ottomaanse Rijk. De gebeurtenissen waarover Van Ham spreekt hebben plaatsgevonden vóór de stichting van de republiek Turkije, maar worden gemakshalve wel in haar schoenen geschoven.

2.In tegenstelling tot wat gedurende de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft plaatsgevonden, heeft het Ottomaanse Rijk geen systematische, op ras of geloof gerichte genocidepraktijken op de Armeniërs uitgevoerd. De Armeniërs werden tot aan het eind van het Ottomaanse Rijk met rust gelaten. Zij hadden in het Ottomaanse rijk zelfs een bevoorrechte positie, waarbij ze onder andere vrijgesteld waren van dienstplicht. Tegen het eind van het Ottomaanse Rijk zijn de Armeniërs gestimuleerd, financieel gesteund en bewapend door westerse landen en Rusland om tegen het Ottomaanse Rijk in opstand te komen. Hierbij hebben de Armeniërs zelf, teneinde etnisch gezuiverde Armeense gebieden te verkrijgen onder Turkse, Koerdische en joodse bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld Oost-Anatolië, slachtingen uitgevoerd. Nog steeds worden in Turkije her en der als bewijs hiervan de massagraven ontdekt. Of men dit goedkeurt of niet, het Ottomaanse Rijk heeft hierop, na meerdere, vergeefse verzoeken aan de Armeense groeperingen deze praktijken te staken, besloten de desbetreffende Armeniërs te verplaatsen naar gebieden waar ze minder gevaar zouden vormden. Hierbij zijn mensen om het leven gekomen, door de barre omstandigheden, lokaal oproer of niet-gedisciplineerde soldaten (het is bekend dat Ottomaanse soldaten die zich hebben misdragen daadwerkelijk berecht en geëxecuteerd zijn). De verplaatsing was geen actie gericht op het systematisch uitroeien van de Armeniërs.

3. Armeniërs zouden zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de slachtingen die door hen begaan zijn aan het begin van de 20ste eeuw in Anatolië. Verder dient Armenie de verantwoordelijkheid te nemen voor de genocide die zij begaan heeft onder 30.000 Azerbeidjanen tijdens de oorlog in 1992/1993 om land te veroveren voor meer `Lebensraum'.

    • A. Tanir