Tuchtscholen

In het artikel probleemscholen (W&O, 17 april) mag mevrouw Kervezee van de onderwijsinspectie dingen herhalen die iedereen allang weet, zoals het toenemen van het aantal lastpakken in het vmbo. Gevraagd naar de oplossing daarvoor wijst ze het idee van tuchtscholen meteen af, want dan worden die lastpakken onvoldoende geïntegreerd, vindt zij. Maar zou hun omgeving eigenlijk wel zonder verdere aanpak met die kinderen willen integreren? Zou mevrouw Kervezee haar eigen kinderen aan die zo gewenste integratie willen blootstellen?

Gelukkig heeft zij nog een paar alternatieven achter de hand. Kleinere groepen, of meer mensen inzetten voor die ettertjes. En de ouders meer bij de school betrekken. Duidelijke regels stellen, en harde afspraken met ouders maken.

Dank u wel, mevrouw. Daar hadden die scholen natuurlijk nog nóóit eerder aan gedacht, of als ze er aan gedacht hadden hebben ze dat vast nog nooit geprobeerd. Beweert u nu dat die scholen dat niet allang doen?

Jammer dat de vader van een zekere probleemleerling toevallig net even voor poging tot moord in de gevangenis zat toen de school weer eens harde afspraken met hem wilde maken.

Is het niet zo dat een aantal scholen gewoon met hun rug tegen de muur staan? Die hebben niets aan algemeenheden zoals hierboven opgesomd.

Het is eigenlijk absurd om van die scholen en hun personeel te eisen dat ze een opleiding op mavo-niveau, een op vbo-niveau, een voor de zeer ongeconcentreerden, en dan bovendien ook nog de opvoeding van de tuchtschool kunnen aanbieden. Misschien dat de mensen die dat willen, het kunstje eerst zelf eens kunnen voordoen?