`The Passion of the Christ' toch in bioscoop Israël

Een filmhuis in Israël heeft bekendgemaakt de film The Passion of the Christ toch te zullen vertonen. Hiermee reageert het op verklaringen van de commerciële distributeurs die de film niet in omloop wilden brengen.

Alon Garboz, directeur van de Cinematheek in Tel Aviv is juist blij met de film. ,,Wij zien de vertoning als een goede aangelegenheid om een educatief debat te voeren over het onderwerp.''

Joodse groeperingen hebben erop gewezen dat de film antisemitische elementen bevat doordat in de film joden de Romeinen ertoe aanzetten Jezus Christus om te brengen. Uit vrees dat de controverse over de film de bezoekers zouden afschrikken, hebben de distributeurs besloten de film niet uit te brengen.

Garboz wil de film binnen drie maanden in het filmhuis vertonen en vervolgens het verraad van Jezus Christus analyseren in een seminar over het onderwerp. De film van Mel Gibson is een groot commercieel succes dat sinds februari 2004 al ruim 360 miljoen dollar heeft opgebracht. Gibson vindt zijn film niet antisemitisch.