Rechter schort uitzetting imam op

De bestuursrechtbank van Lyon heeft het uitzettingsbevel van de imam Abdelkader Bouziane gisteren in kort geding opgeschort. Dit betekent dat Bouziane naar Frankrijk mag terugkeren.

De imam werd drie dagen geleden op bevel van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Dominique de Villepin, op het vliegtuig naar Algiers gezet. De uitzetting was het gevolg van een versnelling van een procedure die eind februari in gang was gezet. Aanleiding was een interview in het tijdschrift Lyon Mag, waarin Bouziane had gezegd dat een man zijn echtgenote mag slaan. Ook zei hij dat Frankrijk een ,,onreine samenleving'' was die hij graag islamitisch zag worden.

Minister De Villepin heeft direct beroep aangetekend tegen het vonnis. Maandag wordt het beroep nader onderzocht, in afwachting van een bodemprocedure die pas over enkele weken kan beginnen. De minister zei ,,nieuwe elementen'' in te zullen brengen. Ook zei hij dat ,,Frankrijk niet kan accepteren dat er op haar grondgebied uitlatingen worden gedaan die indruisen tegen de menselijke waardigheid''.

Imam Bouziane is aanhanger van de orthodoxe salafistische stroming van de islam. Hij woont al vijfentwintig jaar in Frankrijk en is vader van zestien in Frankrijk geboren en dus Franse kinderen, een overweging die de rechter in zijn vonnis betrok.