Onderzoek naar censuur op Cyprus

Het Europees Parlement gaat onderzoeken of het tot een veroordeling van de Cyprische regering kan komen. Dit in verband met de ondemocratische gang van zaken rond het referendum van vandaag.

Dit staat in een brief van parlementsvoorzitter Pat Cox aan Nicos Anastasiades, de leider van de oppositiepartij Disy. Deze had zich er bij Cox over beklaagd dat de voorstanders van het VN-plan over de toekomst van het eiland nauwelijks gelegenheid krijgen hun standpunt uit te dragen.

Het besluit van het Parlement is het zoveelste teken van het groeiend ongenoegen binnen Europa over de houding van de Grieks-Cyprioten op het verdeelde eiland. Eerder deze week sprak Europees Commissaris Verheugen, die de post uitbreiding van de Europese Unie bekleedt, zich al in zeer felle bewoordingen uit over de houding van de Cyprische regering. In het Europees Parlement in Straatsburg zei hij zich ,,persoonlijk bedrogen'' te voelen door de regering. Hij zei zich maandenlang te hebben ingespannen een zodanig resultaat te bereiken dat de Grieks-Cyprioten bij het referendum voor het Plan van VN secretaris-generaal Annan zouden kunnen stemmen. ,,Het minste dat van een land dat over tien dagen lid wordt van de Europese Unie mag worden verwacht is dat het mogelijk gemaakt wordt dat de bevolking tot een afgewogen oordeel kan komen.''

Op de achtergrond van de actie van Pat Cox die gesteund wordt door de fractievoorzitters in het Europees Parlement speelt dat deze ontevreden is over de passieve houding van het Ierse voorzitterschap in deze kwestie. Nog altijd is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie zullen reageren als het plan van Annan inderdaad wordt afgewezen. Dan zal bijvoorbeeld de vraag moeten worden beantwoord waar in dat geval de buitengrens van de Europese Unie ligt. Ook is nog onduidelijk of en hoe het noordelijke deel van Cyprus kan profiteren van de gelden die beschikbaar komen als het eiland op 1 mei lid wordt van de EU. Tot nu toe weten ook nauw betrokken diplomaten niet veel meer dan dat de ministers de uitslag maandag zullen bespreken. EU-buitenlandcoördinator Javier Solana heeft zich tot nu ook nog niet willen uitlaten over de vraag welke stappen hij overweegt als een verdeeld Cyprus toetreedt tot de Unie.