Onderbuikgevoelens ten onrechte gediskwalificeerd

In het interview met netcoördinator Joop Daalmeijer citeert Elsbeth Etty als zijn uitspraak `Het wordt tijd dat een publieke tv-zender de onderbuikgevoelens van Nederland uitzendt' (Opinie & Debat, 17 april). Het blijkt te gaan om de politiek rechtse onderbuik met, in haar ogen, minderwaardige gevoelens. Dit in tegenstelling tot de bovenbuikgevoelens die vermoedelijk links en dus van een hogere orde zijn.

Het is zinvol om na te gaan of deze beeldspraak in overeenstemming is met de werkelijkheid. Bovenbuiksgevoelens zijn honger, verzadiging, zuur branden, misselijkheid, maagpijn en krampen. De functie van de bovenbuik is het afscheiden van zuur en gal, verteren en braken. Dit zijn basale gevoelens en functies die al vanaf de geboorte aanwezig zijn.

Onderbuikgevoelens omvatten de aandrang tot urineren en ontlasten en het orgasme. De functie van de eerste twee is, om na een periode van dressuur in de kleuterleeftijd, deze essentiële handelingen op een sociaal aanvaardbare plaats en tijd te verrichten. Het orgasme biedt, naast sociale en recreatieve mogelijkheden, een onmisbaar middel tot de instandhouding van de mensheid.

In hoeverre de genoemde gevoelens de politieke links-rechts verhouding symboliseren is aan de lezer, een duidelijke hiërarchie ten nadelen van de onderbuik lijkt echter niet aanwezig.

    • M. van Blankenstein