Nederland uit top verzorgingstaten

Nederland staat niet meer in de top van het rijtje verzorgingsstaten in de Europese Unie. De Nederlandse sociale uitgaven (zoals AOW en huursubsidie) waren in 1992 nog de op een na hoogste van de Europese Unie, na Zweden. In 2001 stond Nederland in de middenmoot, op de zesde plaats. Dit blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistisch bureau van de Europese gemeenschappen, gisteren heeft gepubliceerd. De sociale uitgaven daalden van 31,9 procent naar 27,6 procent van het bruto binnenlands product. Zweden, waar 31,3 procent van de economie naar uitkeringen en sociale subsidies gaat, blijft de lijst van verzorgingsstaten aanvoeren.