Migrant verplicht tot inburgering

Het kabinet stelt inburgering verplicht voor alle migranten, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in Nederland zijn. Illegalen en mensen die van hen profiteren worden harder aangepakt. In de achterstandswijken van de vier grote steden wordt het voor kansarme allochtonen moeilijker een huis te huren. Aan toewijzing wordt een inkomenseis verbonden. Bedrijven die zich in deze buurten vestigen krijgen belastingvoordelen.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met deze voorstellen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Hiermee wil ze de integratie van migranten verbeteren. Uitgezonderd zijn nieuwkomers uit EU- en zogenoemde contractlanden als Canada, de VS, Japan en Australië.

De hoogte van het minimaal vereiste inkomen bij toewijzing van huurhuizen in achterstandsbuurten ligt nog niet vast. Verdonk en haar collega De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) praten daar volgende week met B en W van Rotterdam over. Dit college drong vorig jaar aan op noodwetgeving om kansarmen over de stad te kunnen spreiden.

De verantwoordelijkheid voor de inburgering, ook financieel, legt Verdonk bij de migrant. Ze maakt een uitzondering voor werklozen migranten en allochtone vrouwen zonder eigen inkomen die al langer in Nederland zijn. Voor hen zullen de gemeenten cursussen inkopen en deels betalen.

Migranten die zich wegens huwelijk of gezinshereniging permanent in Nederland willen vestigen, moeten in eigen land eerst slagen voor de inburgeringstoets. In Nederland moeten ze, als alle andere nieuwkomers, binnen vijf jaar een inburgeringsexamen afleggen. Wie voor dit examen zakt, krijgt geen permanente verblijfsvergunning.

Allochtonen die al langer in Nederland zijn en de taal niet beheersen, moeten alsnog binnen vijf jaar inburgeren. Wie binnen drie jaar slaagt voor het examen krijgt het cursusgeld deels terug. Wie na vijf jaar nog geen diploma heeft, krijgt een jaarlijks terugkerende boete van de gemeente.

Met Sociale Zaken en gemeenten steggelt Verdonk nog over de kosten van de inburgeringscursus van werkloze allochtonen. Voor hen geldt dat een baan vinden voorrang heeft boven de inburgering. Vier gemeenten gaan experimenteren met leningen aan arme migranten voor inburgering.

Door uitbreiding van de vreemdelingenpolitie en verdubbeling van het aantal cellen voor `vreemdelingenbewaring' wil Verdonk het aantal illegalen terugdringen. Verder wil ze huurcontracten van illegalen laten ontbinden en raken huurders die onderverhuren aan een illegaal hun huis kwijt. Werkgevers van illegalen krijgen hogere boetes en moeten een half jaar belasting en premie afdragen.

Ter bestrijding van mensensmokkel wordt informatie van de vreemdelingendienst ook toegankelijk voor de reguliere politie.