Kinderrechters

Eindelijk krijgen kinderrechters van de Hoge Raad de kans echt te kiezen voor het belang van de kinderen (Z, 17 april). Kinderen vragen er niet om geboren te worden. Zij verdienen alle bescherming en ondersteuning bij het opgroeien.

Helaas moeten we constateren dat sommige ouders niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen en een omgeving te bieden waarin deze evenwichtig kunnen opgroeien.

In onze maatschappij heb je overal diploma's nodig, behalve voor het krijgen van kinderen. In de jeugdzorg dient het belang van het kind mijns inziens dan ook altijd centraal te staan, zonder dat dit ontaardt in bemoeizucht. De professionalisering van de jeugdzorg, waar blijkens diverse artikelen in uw krant nodig aan gewerkt moet gaan worden, moet zich hierop richten.