Kampers 1

Het artikel `Wangedrag wordt beloond' over de grenzeloze vrijheid van woonwagenbewoners (Z, 17 april) was informatief en zelfs humoristisch. Maar de onderzoekster leerde niet uit 134 jaar woonwagenleven dat onze problemen met hen onoplosbaar zijn. Maar ook niet opgelost hoeven te worden. Dat het niet zozeer om problemen oplossen gaat, maar meer om acceptatie van een ander soort mensen. Dat de Jacobsen en van Essen in ons land ook recht van bestaan hebben en dat er best met hen te praten valt. Met haar oplossingen schaart de onderzoekster zich achter de Maastrichter burgemeester Leers, die met het wetboek als bijbel voor zijn borst heel Nederland mobiliseert om de Vinkenslaggers mores te leren. Vermorzeld worden zij onder het mediageweld dat hij ontketend heeft. En vervolgens zullen zij gestraft worden. Wat er nu gebeurt is van het niveau van een rechter die een winkeldief levenslang gaf voor het stelen van een Mars. Als de dief vraagt ,,Edelachtbare, is dat niet wat veel?'', antwoordt de rechter ,,Ach, jij houdt je toch ook niet aan de regels!''

Verder mis ik in het artikel kritiek op de overheid. Alsof in dit bijzondere geval politici en overheid helemaal oké zijn, dat het alleen de kampers zijn die het niet zo nauw nemen. Midden jaren tachtig sprak ik een hoofdinspecteur van de belastingdienst die trots vertelde vlak voor zijn pensioen de bekende deal met Vinkenslag ingevoerd te hebben – toen was het nog een vast bedrag per persoon in plaats van de 3-procentsregeling. Op mijn vraag of een dergelijke afspraak niet onbegrensde criminele activiteiten in de hand werkte, kon hij slechts zijn schouders ophalen. Nu zegt de belastingdienst niet verder terug te kunnen kijken dan 5 jaar en niet te weten wat daarvoor gebeurde.

Overigens hulde aan de kampers, die hun eigen normen en waarden trouw blijven. Ieder ander zou er voor kiezen om met zo'n afspraak op zak crimineel multimiljonair te worden. De Vinkenslaggers niet! En vergelijk hun houding eens met de ongebreidelde graaizucht van sommige bestuurders, zónder fiat van de belastingdienst.

Wat mij betreft verdiende Vinkenslag een bloemetje en dat ben ik hen vrijdag gaan brengen.

    • Henk Baay