Internetmisbruik kan makkelijk worden aangepakt

Medewerkers van de Sociale Dienst in Amsterdam sturen bedenkelijke e-mails (NRC Handelsblad, 20 april). Hierbij drie adviezen.

1. Maak het gebruik van internet via de individuele computers op de werkplek onmogelijk door de toegang tot internet onmogelijk te maken.

2. In alle gevallen, ook als men op het werk niet kan internetten, moet er een intern reglement bestaan waarin wordt uiteengezet wat wel en niet is toegestaan met de computer op de werkplek, en waarin de sancties op misbruik zijn vermeld. Wanneer van tevoren nimmer afspraken zijn gemaakt over computermisbruik, zal het opleggen van een zware sanctie zoals als ontslag niet of nauwelijks mogelijk zijn.

3. De werkgever die toch zijn medewerkers de mogelijkheid wil bieden internet te raadplegen, raad ik aan daarvoor een aantal computers geschikt te maken en die in open ruimten te plaatsen zoals in koffiecorners. Sociale controle werkt.

    • Drs. Frits Hoek
    • Ra Re