Het gaat uitstekend in Irak

In tegenstelling tot wat in diverse kranten, waaronder deze, wordt beweerd, gaat het uitstekend in Irak. Er is weliswaar sprake van enkele verspreide ongeregeldheden in het land, maar die zijn marginaal en doen geen afbreuk aan de merites van de Anglo-Amerikaanse interventie in het Tweestromenland.

Er is dus ook geen enkele reden om de ontboezemingen te plaatsen van een paniekerige zenuwpatiënt als William Pfaff die meent te moeten pleiten voor een constructieve aftocht van de coalitie. Welja, moedig de terroristen maar aan tot opvoering van hun strijd en tot het plegen van nog wat extra moorden.

Gelukkig hebben Bush en Blair een degelijker zenuwgestel dan menig columnist. Er kan natuurlijk alleen maar sprake zijn van een constructieve aftocht als er in Irak iets goeds op poten is gezet en dat zal nog járen duren.