Harde eisen aan nieuwe moslimscholen

Om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan, moeten nieuw op te richten scholen aan strengere eisen voldoen. Voortaan mag hooguit 80 procent van de leerlingen een leerachterstand hebben.

Dat staat in een voorstel van minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs), dat de ministerraad gisteren heeft goedgekeurd. Bestuursleden moeten ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Beide maatregelen treffen vooral het islamitisch onderwijs. Sommige islamitische scholen worden nu nog geleid door buitenlandse bestuurders. Bovendien bestaat het islamitisch onderwijs voor 94 procent uit allochtone achterstandsleerlingen.

Nieuwe scholen moeten verder een schoolplan laten zien, waarin staat op welke manier zij de integratie van hun leerlingen denken te bevorderen. Het kabinet wil ook gemeenten en schoolbesturen verplichten te overleggen over een evenwichtiger verdeling van achterstandsleerlingen. De Onderwijsinspectie zal hier in opdracht van de minister op toezien. Volgens Van der Hoeven moet de segregatie vooral lokaal worden opgelost, en niet door de rijksoverheid.

De afgelopen jaren is in het basisonderwijs het aantal zwarte scholen, die voor meer dan de helft uit allochtone achterstandskinderen bestaan, gestegen naar ruim 580. Het kabinet wil niet tornen aan grondwetsartikel 23, dat de vrijheid van onderwijs garandeert.

Dit betekent dat bijzondere scholen het recht houden om kinderen met een andere levensbeschouwing, vaak Turkse of Marokkaanse kinderen, te weigeren. Op dit moment zitten relatief veel allochtone kinderen op openbare scholen. De Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van de minister van Onderwijs, schreef twee jaar geleden echter dat artikel 23 de segregatie niet of nauwelijks in de hand werkt.

Minister Van der Hoeven zei gisteren dat de vrijheid van onderwijs ,,een groot goed'' is dat ,,voldoende vitaal en flexibel is'' om in stand te houden. Slechts 5 procent van de bijzondere scholen voert volgens de minister een selectief toelatingsbeleid. Coalitiepartij D66 bestrijdt dit en stelt het grondwetsartikel al enkele jaren ter discussie.

Van der Hoeven wil ook af van de regeling dat scholen veel meer geld krijgen voor allochtone dan voor autochtone kinderen met een leerachterstand. Deze regeling werkt volgens de gisteren gepresenteerde notitie de segregatie onbedoeld in de hand, omdat het loont om veel allochtone kinderen op school te hebben. Het kabinet wil de extra subsidie om leerachterstanden weg te werken, baseren op de feitelijke achterstanden van leerlingen.