Half ei of lege dop

In oktober 2001 erfden mijn broers en ik het appartement van mijn overleden tante. Na een paar maanden hield de belastingdienst ons voor dat we over de geschatte waarde van 250.000 euro successierecht moesten betalen. Toen stond de woning al drie maanden in de verkoop, kelderde de beurs door 11 september en werd ons duidelijk dat de verkoopprijs fors lager zou uitpakken. Na enig heen en weer schrijven met de belastingdienst werd ons het mes op de keel gezet: we moesten akkoord gaan met belasting over 230.000 euro en dit binnen zes weken voldoen. Uiteindelijk is het appartement verkocht voor 190.000 euro. We hebben over 40.000 euro (230.000 minus 190.000) die we nooit ontvingen wel 52 procent belasting betaald. Is het mogelijk om deze (netto bijna 20.000 euro) terug te vragen bij de belastingdienst? De waarde van het huis is destijds te hoog vastgesteld.

(U. M.)

Volgens de wet geldt de waarde van de nalatenschap op de dag van overlijden. Die onjuiste schatting van dat huis kunt u niet op anderen afwentelen. Bovendien vermeldde u zelf dat bedrag op de aangifte. Als erfgenaam loop je qua erfenisbelasting nu eenmaal risico met een nalatenschap. Het kan vriezen en dooien. Dat geldt voor huizen, maar ook voor aandelen. U moet maar denken: beter een half ei dan een lege dop. Had u ook gevraagd om meer belasting te mogen betalen, als het huis meer waard was geworden?

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele