Goedlopend openluchtmuseum

Voor rust en literatuur biedt Praag, de hoofdstad van Tsjechië, het voormalige Strahov-klooster.

Met de komst van Praag in het gezelschap van hoofdsteden van de Europese Unie verwerft de Unie zonder enige twijfel een van de kostbaarste kroonjuwelen van architectuur, kunst en cultuur die in Europa zijn te vinden. Want waar in de oude wereld is een rijker geschakeerde verzameling van paleizen, kerken, kloosters, bouwstijlen en bruggen te vinden dan in Praag, het brandpunt van eeuwenlange strijd tussen Midden-Europese invloedsferen, vorstenhuizen, religieuze en culturele stromingen? Hier zijn de vrijwel ongeschonden bewaard gebleven overblijfselen van alle architectuurstijlen die er sinds de stichting van de stad, omstreeks het jaar 1000, zijn geweest.

Toen Praag zich in 1989 na meer dan veertig jaar communistisch bewind tijdens de Fluwelen revolutie eindelijk weer kon openen voor de buitenwereld, kwam ogenblikkelijk een brede stroom toeristen op gang om zich te vergapen aan de Praagse pracht. Tegelijkertijd kregen de Tsjechen de kans om zich aan te sluiten bij de westerse consumptiemaatschappij. Zo kwamen er maar liefst vier vestigingen van McDonald's in het centrum van Praag. Aan die koortsachtige inhaalmanoeuvre van toen is langzamerhand wel een eind gekomen. Praag biedt tegenwoordig het beeld van een doorsnee Europese hoofdstad. Het historische centrum is veranderd in een goedlopend openluchtmuseum.

Nog steeds beweegt de toerist in Praag zich voor het grootste deel tussen twee polen: het Wenceslasplein (Václavské Námˇesti), de brede boulevard waar alles gebeurt wat maar enigszins met het culturele en sociale leven in verband staat, en de Praagse Burcht, waar de vorsten en presidenten vanouds resideren, een uniek, hoog boven de stad gelegen paleizencomplex, een klein uur lopen vanaf het Wenceslasplein. Een bezoek aan beide polen is niet te vermijden, op de Praagse Burcht zijn bijvoorbeeld, afgezien van de schitterende gotische zalen en de kathedraal, ook musea met Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst te vinden.

Op deze route dient men zich echter te realiseren dat het er zeer druk is, en dat men in de winkels en stalletjes voortdurend geconfronteerd wordt met de onvermijdelijke opdringerigheid van de toeristenindustrie: de schittering van het Tsjechische kristal, de `ambachtelijkheid' van marionetten en de portrettekenaars.

Nee, wie het geschuifel in de colonne over de Karelsbrug beu is, moet direct bij het bereiken van de westelijke oever van de Moldau (Malá Strana) links naar beneden gaan, naar de stille straatjes rond het Maltézské Námˇesti en verder langs de rivier naar Kampa, een parkachtig terrein, waar gewone Tsjechen wandelen en hun hond uitlaten. En wie dan nog energie over heeft, loopt verder en steekt de Ujezd over naar het stationnetje van het tandradtrammetje dat langs de Petˇrin-heuvel naar boven kruipt.

Vandaaruit is het niet ver meer naar het voormalige Strahov-klooster. Kijk achterom en zie hoe majesteitelijk Praag daar ligt, omarmd door de kronkelende Moldau.

Na de communistische machtsovername heeft het Strahov-klooster een nieuwe bestemming gekregen: museum van de literatuur, het klooster beschikte immers over de grootste bibliotheek van het land. Inmiddels is het teruggegeven aan de stichters, de Premostratensische orde. De bibliotheekzalen, de Theologische en de Filosofische, zijn plaatsen van sereniteit en bezinning: rondom langs de muren de kaarsrechte kasten met eeuwenoude folianten, en boven je de rijkversierde barokke plafonds. Op lessenaars liggen middeleeuwse getijdenboeken en missalen. Ergens staat een globe. Hier wordt de veelbewogen geschiedenis van het Tsjechische volk weerspiegeld in een schitterende ambiance van perfectie en schoonheid. Weg van het gewoel van de stad kan de vermoeide toerist hier tot zichzelf komen.

Vanaf het Strahov-klooster kan de wandelaar via de Loretánska-straat naar de Praagse Burcht lopen en uiteindelijk via de schilderachtige trappen terugkeren naar de stad.

Hotels

HOTEL PAˇRIˇZ. U Obecního domu 1, (00420) 2322051.

HOTEL EUROPA. Václavské námˇesti 25, (00420) 263746

HOTEL CENTRUM. Na poˇrící 31, (00420) 2310135 of 2310009

Restaurants

ZLATÁ HRUŠKA. Hradcany Nový Svˇet 3, (00420) 220514778. Lievelingsrestaurant van de vroegere Tsjechische president Václav Havel.

CHEZ MARCEL. Haštalská 12. (00420) 222315676. Redelijke Franse keuken.

U RUDOLFÍNA. Kˇrizovnická 10, (00420) 222313088. Bierlokaal.