Eigenwoningforfait

Ik heb een aflossingsvrije personeelshypotheek van 100.000 euro tegen 3,5 procent rente, looptijd tien jaar. De betaalde aftrekbare rente bedraagt dus 3.500 euro en de bijtelling eigenwoningforfait 2.500 euro. Ik kan dus 1.000 euro (3.500 min 2.500) aftrekken. Zo bespaar ik (tegen 50 procent) 500 euro inkomstenbelasting en betaal zelf 3.000 euro rente (3.500 min 500). Op mijn spaarrekening staat (boven de vrijstelling in box 3) 100.000 euro tegen 3,4 procent, wat jaarlijks 3.400 euro rente oplevert. Na aftrek van de 1,2 procent heffing in box 3 (1.200 euro) resteert er 2.200 euro netto als opbrengst. Ik betaal per saldo 800 euro rente (3.000 minus 2.200). Omdat per 1 januari a.s. het forfait vervalt wanneer je geen rente meer aftrekt, overweeg ik om mijn hypotheek geheel af te lossen met mijn spaargeld. Zo bespaar ik elk jaar 800 euro aan rente. Is mijn berekening juist?

(D. R. van S.)

Ja.