De Nederlandse Leeuw moet gekoesterd worden

Met verbazing heb ik het artikel `De Nederlandse leeuw bindt niet; gelezen (Achterpagina, 15 april). Het Rijkswapen is kennelijk niet meer hip. De veranderdrift slaat weer toe in Nederland: niet alleen de normen en waarden moeten worden aangepakt, nu ook onze oude trouwe leeuw: ,,In azuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen te zamen gebonden met een lint mede van goud.'' (KB 23 april 1980). De pijlen en het zwaard zijn afkomstig van het wapen van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (in 1606 zo vastegesteld). De rest zijn versierselen en die staan beschreven in bijbehorende artikelen van het Koninklijk Besluit: ,,de navolgende uitwendige versierselen worden toegevoegd: (a) tot dekking van het schild de Koninklijke kroon gelijk aan die welke tot dusverre door de Koningen der Nederlanden is gevoerd; (b) als schildhouders twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel; (c) het devies `Je maintiendrai' in Latijnse letters van goud op een lint van azuur.''

Misschien wordt het weer tijd wat meer aandacht te geven aan onze vaderlandse geschiedenis. Daar wordt men wijzer van dan met de waan van de dag het Rijkswapen ter discussie te stellen en een prijs uit te loven voor een nieuw ontwerp.