De lezers schrijven over de Novib, de Aldi en het paasfeest

Lezer Joost Kehrer (Den Haag) las in de editie van 7 april ,,een officieel ogend overlijdensbericht van een miljoen Rwandezen met als afzender NOVIB e.a. Wat is uw toelatingsbeleid tot de bladzijde familieberichten? Vindt u het verdedigbaar om daar politiek getinte berichten op te nemen? Bent u bereid zich helder uit te spreken over het initiatief van de betrokken NGO's? Kunt u een indicatie geven van de kosten van de advertentie en van een `gewone' commerciële advertentie met evenveel en even grote letters?''

Lezer Arie Duindam (Utrecht): ,,In de beginselverklaring van NRC Handelsblad staat de volgende zinsnede: `Wij komen er eerlijk voor uit dat wij ons richten tot een publiek dat bereid is na te denken.' Dit staat mijns inziens op gespannen voet met een twee pagina's grote advertentie van Aldi van 7 april. Ik begrijp dat dit de kosten drukt, met inderdaad wel zo'n drie eurodubbeltjes, maar, wederom uit de beginselen: het is ons streven niet om aan een populariteitswedstrijd mee te doen.''

Lezeres Joke de Ridder (Den Haag): ,,Het is u weer gelukt. Ook dit jaar heeft u het paasfeest weer volkomen genegeerd. Op een paar vaag aan het onderwerp gerelateerde bijdragen na (is Mel Gibsons film nog ergens goed voor), trof ik geen enkel volwaardig artikel over dit belangrijke joods/christelijke feest aan. Het valt mij op dat dit eigenlijk vaste prik is. De ramadan is altijd goed voor een human interest-verhaal, maar bij Palmpasen, om maar eens iets te noemen, kan er niet eens een foto met twee regeltjes vanaf, terwijl je een groep van dertig kinderen die hun palmpaasstok naar oude mensen brengen in het Nederland van vandaag rustig nieuws kunt noemen. Weet ú eigenlijk wel waar de palmpaasstok voor staat? Waarom de stok versierd wordt met lentebloemen, een broodhaantje en chocolade eieren? Ik vraag mij af waarom u de lezers van uw krant (wat zeg ik: míjn krant) die belangstelling hebben voor het christelijke en joodse geloof zo verwaarloost. Hééft u geen katholieke, protestantse en joodse lezers? Of zijn het er naar verhouding te weinig? Heeft u moeite een objectieve redacteur te vinden? Of hebben uw lezers aangegeven dat zij hun lidmaatschap opzeggen als u (zo nu en dan) aandacht besteedt aan joodse en christelijke gebruiken, feestdagen, literatuur, architectuur enz. Dat laatste kan ik mij haast niet voorstellen. Er gebeurt op dit gebied genoeg dat ook lezenswaardig is voor niet-gelovigen.''