...de krant antwoordt

Die rouwadvertentie van de NOVIB, Icco en Kerkinactie voor `een miljoen Rwandezen' had voor de familiepagina beter geweigerd kunnen worden. Daar horen inderdaad alleen persoonlijke rouwberichten te staan en geen politiek-ideële boodschappen, met de leus `dit nooit meer'. Ook commerciële advertenties in de vorm van een rouwbericht worden daar geweigerd. Ook mogen in rouwberichten geen bedrijfslogo's staan. Deze advertentie op een andere pagina was overigens goedkoper geweest. Deze organisaties hebben doorgaans aanspraak op een gereduceerd `charitas' tarief, maar dat geldt niet voor familieberichten. Ik vind verder dat NOVIB, Icco en Kerkinactie zelf moeten weten of ze dit wijs communicatiebeleid vinden.

Tegen de Aldi-advertentie verzetten de redactionele beginselen zich niet. Die beperken zich immers tot de journalistieke inhoud. Het lijkt me overigens zeer aannemelijk dat ook Aldi-klanten bereid zijn na te denken. Sterker nog, aangezien Aldi voor NRC Handelsblad kiest als advertentiemedium, kan ik er rustig van uitgaan dat onze

lezers daar ook winkelen. Adverteerders weten dat vrij precies. Misschien is het een desillusie voor sommigen, maar bij het werven van adverteerders doet de krant juist wél mee aan een populariteitswedstrijd.

Met de kritiek op onze ontbrekende pasenberichtgeving kan ik meevoelen. Lezers stellen prijs op redactionele aandacht voor gebeurtenissen die letterlijk rituelen zijn en dus nauwelijks nieuws opleveren. De krant doet niet alleen in incidenten, maar ook in continuïteit. Maar het probleem is minder schrijnend en, naar ik hoop, minder kenmerkend voor de krant dan de lezer denkt. De krant heeft de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de fusie tussen de protestantse kerken. Er zijn portretjes gepubliceerd van mensen die wel of niet deelnemen aan de vasten. De religieuze aspecten rond de dood van prinses Juliana zijn voluit belicht. Van de reis van de Nederlandse bisschoppen naar Rome is uitgebreid verslag gedaan. De ramadan is beschreven; voor het eerst ging er ook een verslaggever mee op bedevaart naar Mekka. Eind vorig jaar was er een aparte bijlage over het Vaticaan. Over Kerstmis is een hele pagina gepubliceerd. Natuurlijk kan het altijd beter, maar deze krant is minder seculier dan wel wordt gedacht.

    • F.E. Jensma