Commissie gaat besnijdenis onderzoeken

. Het kabinet stelt een commissie in om voor het eind van dit jaar voorstellen te doen over de bestrijding van vrouwenbesnijdenis. Dat is gisteren na afloop van de ministerraad meegedeeld. Het onderzoek heeft betrekkingen op mogelijkheden van signaleren, opsporen van gevallen van vrouwenbesnijdenis. Voorts gaat het kabinet stimuleren dat er meer aandacht komt voor vrouwenbesnijdenis bij zorginstellingen en dat er nadere studie wordt verricht naar de omvang van het probleem. Volgens deskundigen nemen sommige ouders hun dochters mee naar, bijvoorbeeld, Afrika om ze daar te laten besnijden. De VVD en PvdA willen dat schoolartsen jonge meisjes regelmatig onderzoeken om te controleren of ze zijn besneden. Van zo'n controle is in de kabinetsvoorstellen geen sprake.