Collectief vroegpensioen voordeliger

Collectieve regelingen voor vroegpensioen en verlofsparen zijn tot 30 procent voordeliger dan individuele verzekeringsproducten. Dat blijkt uit een gisteren bekendgemaakte studie, die bureau Berenschot Pensioenadvies in opdracht van FNV Bondgenoten heeft opgesteld. Het kabinet wil werknemers juist de keuze geven deze zaken individueel te regelen.

De grootste FNV-bond stoort zich aan de wijze waarop het kabinet momenteel met werkgevers- en werknemersorganisaties in de clinch ligt over de toekomst van het vroegpensioen en het opstellen van de zogeheten levensloopregeling. ,,De hele discussie is zo gepolitiseerd over de vraag of we het collectief dan wel individueel moeten regelen, waardoor de kosten uit het oog worden verloren'', aldus CAO-coördinator A. Jongbloed van FNV Bondgenoten.

Om de discussie meer op gang te krijgen, heeft Jongbloed het parlement van de bond (bondsraad) gisteren voorgehouden dat er vanuit de vakbeweging een stap moet worden gezet. Vrijwel unaniem is gestemd voor een collectieve spaarregeling, die vervroegd uittreden mogelijk maakt vanaf 61 jaar tegen 85 procent van het salaris. Het gespaarde verlof kan ook eerder worden ingezet voor een kleiner pensioen, deeltijdpensioen, zorgverlof of bijvoorbeeld een jaar vakantie.

Ter financiering van deze ,,geïntegreerde levensloop- en prepensioenregeling'' wil Bondgenoten de gelden voor de huidige spaarloonregeling en het pc-privé-project inzetten. Daarmee komt volgens de bond een bedrag van 875 miljoen euro vrij.