Bestuur Irak krijgt slechts beperkt gezag

De komende Iraakse interimregering die op 30 juni officieel het roer overneemt van het Amerikaanse bestuur zal slechts ,,beperkte soevereiniteit'' hebben over haar land.

Zij krijgt helemaal geen gezag over de buitenlandse troepen die in Irak voor de veiligheid zorgen.

Dat hebben hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen de afgelopen week gezegd tijdens hoorzittingen in het Congres. Onderminister van Defensie Paul Wolfowitz wees erop dat het Iraakse bestuur functioneert onder de interimgrondwet die eerder dit jaar is goedgekeurd en een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van oktober. Beide bepalen dat Amerikaanse militaire commandanten de verantwoordelijkheid houden over de veiligheid van Irak. Onderminister van Buitenlandse Zaken Marc Grossman zei verder dat het niet zinvol was als de interimregering zich met wetgeving bezighoudt aangezien zij slechts in functie is tot eind 2005, uiterlijk begin januari 2005 wanneer verkiezingen moeten worden gehouden.

Wolfowitz zei dat de interimregering er komt om leiding te geven aan de ministeries en, ,,het belangrijkst'', verkiezingen te organiseren. Hij zei ook dat de interimregering weliswaar de controle zal hebben over de politiemacht, ,,maar in coördinatie met Centcom'', het Amerikaanse centrale commando, ,,omdat dit geen normale politiesituatie is''.

Iraakse leiders hebben nog niet op de uitspraken over hun komende ,,beperkte soevereiniteit'' gereageerd. Overigens is het nog niet duidelijk hoe die interimregering eruit gaat zien en hoe zij zal worden gevormd.

In zijn vrijdagpreek heeft de radicale shi'itische geestelijke Muqtada Sadr gedreigd met zelfmoordaanslagen als Amerikaanse troepen de heilige stad Najaf zouden binnendringen om hem aan te houden. Tegen Sadr heeft een Iraakse rechter een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens opdracht tot moord op een rivaal. Amerikaanse maatregelen tegen Sadr hebben twee weken geleden een revolte van zijn gewapende militie uitgelokt. Amerikaanse troepen liggen buiten Najaf, maar onderhandelaars proberen een vreedzame oplossing te vinden. (Reuters, AP, AFP)