Beperkt gezag voor regering Irak

De komende Iraakse interim-regering, die op 30 juni officieel het roer overneemt van het Amerikaanse bestuur, zal slechts ,,beperkte soevereiniteit'' hebben over Irak. Zij krijgt helemaal geen gezag over de buitenlandse troepen die in Irak voor de veiligheid moeten zorgen. Dat hebben hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen gezegd tijdens hoorzittingen in het Congres.

4