Balkenende wil moskee aanpakken

Pas wanneer het openbaar ministerie de El Tawheed-moskee niet blijkt strafrechtelijk te kunnen vervolgen, wil het kabinet denken aan mogelijke wetswijzigingen die zouden kunnen leiden tot maatregelen tegen deze moskee. Dat heeft premier Balkenende gisteren gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De Tweede Kamer houdt volgende week een spoeddebat. Dan moeten de ministers Donner (Justitie), Remkes (Binnenlandse Zaken) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) in de Kamer tekst en uitleg komen geven over het boek De weg van de islam dat te koop is in de moskee. In dat boek, dat is geschreven door een Algerijn, wordt onder andere bepleit homoseksuelen te vermoorden. Ook het besnijden van vrouwen wordt aangemoedigd.

Een aantal fracties heeft zich al uitgesproken voor een sluiting van deze moskee wegens de aldaar te koop zijnde lectuur. Deze moskee kwam in het verleden vaker in het nieuws door radicaal-islamitische denkbeelden van imams en bestuurders.

Premier Balkenende noemde zulke teksten ,,onbestaanbaar en walgelijk''. Naar zijn smaak evenwel biedt de bestaande wetgeving voldoende aanknopingspunten om op te treden tegen teksten die zouden bijdragen aan ,,racisme'' of die als ,,aanzet tot haat'' beschouwd zouden kunnen worden. VVD en D66, die hebben geopperd dat de El Tawheed-moskee misschien gesloten moet worden, houdt Balkenende voor dat het met de bestaande wetgeving niet nodig is om te tornen aan de rechten van (kerkelijke) organisatie en vrije meningsuiting. In ieder geval ,,past een harde aanpak'', meent premier Balkenende.