Architectuur Biënnale raakt subsidie kwijt

De Architectuur Biënnale Rotterdam heeft met ongeloof gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur de subsidie te stoppen. ,,Teleurstellend en arrogant'' aldus oud-curator Francien Houben.

George Brugmans, de huidige zakelijk directeur en eindverantwoordelijke voor de tweejaarlijkse manifestatie ,,viel van zijn stoel'' toen het advies van de Raad hem onder ogen kwam.

De eerste Biënnale is in 2003 gehouden en had als thema `mobiliteit', de tweede, met als thema `water' zal in 2005 worden gehouden, onder leiding van curator professor Adriaan Geuze.

De architect Francien Houben werd begin 2002, iets meer dan een jaar voor de start van de manifestatie benoemd als directeur en curator nadat de eerste directeur, Kristien Feireiss, was opgestapt om gezondheidsredenen. De Raad schrijft dat ,,de curator in het licht van de korte voorbereidingstijd en de organisatorische perikelen een prestatie van formaat heeft geleverd.'' Maar anderzijds heeft de Biënnale volgens de Raad de gewekte verwachtingen niet kunnen waarmaken en ,,te weinig impuls heeft kunnen geven aan het internationale vakdebat''. Houben vraagt zich af welke criteria de Raad hanteert. ,,Hoe kun je iets afschaffen dat nog maar net is begonnen?'' Volgens haar zijn juist ook mensen van de nieuwe generatie deskundigen bij de Biënnale betrokken en ,,moet het internationale debat via hen nog op gang komen.''

Een ander punt van kritiek van de Raad betreft de organisatie van het evenement: ,,De toekomstige edities zijn (...) te zeer afhankelijk van het organisatorisch vermogen van de curatoren.'' Brugmans zegt er juist alles aan te hebben gedaan om organisatie en inhoud te scheiden en een heldere structuur te creëren. ,,Dit is op 31 januari door onze vice-voorzitter Adri Duyvestein en mij aan de Cultuurraad gemeld, merkwaardig dat ze dit niet hebben opgepakt''.

Brugmans vindt het bovendien vreemd dat de Raad al na één evenement zijn oordeel velt, terwijl de subsidie voor twee Biënnales is verstrekt. ,,De kritiek op de gebrekkige organisatie is een oneigenlijk argument, laten ze gewoon zeggen dat ze moeten bezuinigen.'' Brugmans wijst erop dat het filmfestival ook tijd nodig heeft gehad om een succesvol internationaal evenement te worden. ,,Zo'n evenement begint lokaal, groeit uit tot een nationale manifestatie en kijkt dan pas over de grenzen.''

Brugmans vertrouwt op ,,het gezonde verstand van staatssecretaris Medy van der Laan'' en ziet geen problemen voor de edities van 2007 en 2009.