Verraad 3

In zijn artikel `God heeft al opgehangen' betoogt Roel Bentz van den Berg dat God de Vader zijn Zoon laat springen om er dan op het belangrijkste moment niet te zijn. In het voorbeeld vertrouwt de zoon erop dat de vader er is. Christus uit de bijbel wist dat hij verlaten zou worden en zag daar vreselijk tegen op. Hij zweette bloed. Daarna wil Hij toch de wil van zijn Vader doen. Het voorbeeld mist Christus' eigen wil en is daarom karikaturaal.

    • Jaco Klamer