Verraad 2

Volgens Roel Bentz van den Berg hoef je om je in te kunnen leven in het lijden van Jezus geen film te zien en volstaat het evangelieverhaal. Dan verwacht je toch dat hij dat ook goed kent. Tot mijn verbazing blijkt dit niet zo: hij verzint erbij en knipt eruit. Niet alleen wordt Jezus meer van Psalm 22 in de mond gelegd dan hij volgens het evangelie heeft gezegd (daar staat alleen de eerste zin daaruit), ook andere bijbelgedeelten worden door Van den Berg verkeerd weergegeven. Zo staat er in Genesis niets over een belofte van Eva aan Adam om van appels af te blijven. Het staat Van den Berg vrij om te stellen dat de bijbel vele geschiedenissen van mensenverraad bevat. Dat is ook zo. Maar in die verhalen blijft God altijd trouw. Zo blijkt dat in het evangelie juist uit Jezus' verrijzenis uit de dood. En als het verhaal volstaat, waarom laat hij het hart daarvan dan weg?