Theater: oud loopt gevaar

De Raad voor Cultuur bracht deze week advies uit over de kunstsubsidies. Voor het te laat is voorziet het Cultureel Supplement staatssecretaris Medy van der Laan nog eenmaal van advies.

De 269 bladzijden die de Raad voor Cultuur in zijn Advies Cultuurnota 2005-2008 aan theater wijdt, wijken nogal af van de rest. Bij de verdeling van de andere kunstsubsidies hanteert de Raad de befaamde kaasschaaf, maar bij het theater blijft de Raad geloven in de leer van de permanente revolutie zoals oud-staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg die formuleerde. Om de doorstroming in het theater te bevorderen, wilde deze de Cultuurnota doorlopend van vers bloed voorzien. Vorige keer leidde dat tot een toestroom van kleine, soms totaal onbekende, clubjes, waar we vervolgens nooit meer wat van gehoord hebben. Zoals Het Witte Vuur van Nijmegen dat theater op house-feesten wilde maken. Veel van die clubjes hadden zich nog niet bewezen en voldeden aan de modieuze smaak van Van der Ploeg en zijn raad: allochtoon, jong, nieuw, lokaal, `onderzoek', multimedia.

Nu is de mode weer veranderd en vliegen al die clubjes er weer uit, vaak zonder dat er erg veel om wordt getreurd. Tegelijkertijd wil de raad weer allerlei nieuw grut toelaten dat de nieuwste mode vertegenwoordigt. Zestien eruit, dertien erin. `Beeldend locatietheater' is bijvoorbeeld `in' bij de raad. Dus worden meteen twee nieuwe groepen in die nieuwe sectie opgenomen, terwijl Dogtroep, de oudste en beste groep in dit segment, het vel over de oren wordt gehaald. Want oud is slecht. Oud moet weg.

Financieel gezien is deze permanente theaterrevolutie geen probleem; de groepjes krijgen kleine bedragjes; te weinig om van te leven, te veel om van te sterven. Maar zo wordt wel het gezag van de Cultuurnota ondergraven. Deze zou de beste, landelijke kunst moeten financieren. De Cultuurnota moet voor consistentie in het kunstbeleid zorgen, wars van iedere mode. Elke vier jaar alles oversauzen in de nieuwste modekleur getuigt niet van een eigen visie.

Dossier Cultuurnota 2005 met de voorgaande Ongevraagde Adviezen uit het Cultureel Supplement:www.nrc.nl

    • Wilfred Takken