Religieuze teksten

Niet alleen moslimgeschriften roepen op tot het doden van homoseksuelen. Ook in de twee millennia oudere joods-christelijke heilige boeken zijn teksten te vinden die op gespannen voet staan met de rechten van de mens. Zo staat te lezen in Leviticus 20:1-27 dat een man ,,die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw'' met die andere man ter dood gebracht moet worden. Dat zijn verwerpelijke denkbeelden.

Het Oude Testament wordt nog steeds uitgegeven en gelezen, net als de koran. Er zijn ook orthodoxe christenen en joden die hun heilige boek letterlijk nemen. Omdat ze op tegenspraken stuiten, moeten commentatoren uitleg verschaffen en sommigen van hen komen dan – in navolging van de oorspronkelijke tekst – tot conclusies die in strijd zijn met de grondslagen van de rechtsstaat.

Net als aan heilige boeken zijn ook aan de rechtsstaat tegenstrijdigheden niet vreemd. De godsdienstvrijheid, de vrijheid om soms in antirechtsstatelijke denkbeelden te geloven, maakt ook deel uit van die rechtsstaat. Het is wel verboden om naar dat letterlijke geloof te handelen, door bijvoorbeeld homoseksuelen te discrimineren of aan te vallen of terreurdaden voor te bereiden.

Helaas zijn er steeds meer moslims in de wereld die naar de door hen letterlijk opgevatte korantekst handelen. Er is zelfs sprake van een wereldwijd verbreide stroming van fundamentalistische koranlezers. Sommige fundamentalisten laten zich voor politieke doelen manipuleren en plegen aanslagen. Recrutering voor terreur moet worden tegengegaan en samenzweerders moeten worden gestraft, maar de overheid moet voorzichtiger zijn bij het ingrijpen in verwerpelijke religieuze commentaren.

In het door VVD-Kamerleden gewraakte boekje De weg van de moslim wordt aangeraden sodomieplegers van het hoogste punt met het hoofd omlaag naar beneden te gooien en dan te stenigen. Deze schandelijke passage is ontleend aan een tijdgenoot van Mohammed en de oproep gaat verder dan de uitspraken van de vrijgesproken imam El Moemni over homoseksualiteit als een ziekte.

VVD-Kamerleden Wilders en Hirsi Ali willen nu dat de Al Tawheed-moskee wordt gesloten, want daar wordt dat boek verspreid. Maar met het verbieden van de bestuursstichting van deze moskee zijn de verwerpelijke denkbeelden niet verdwenen en deze moskee is niet de enige plek waar dit boek wordt verkocht. Vervolging van de uitgever van het boekje ligt meer op de weg maar ook dat kan stuiten op het juridische wespennest van de godsdienstvrijheid. Effectiever is het de gewraakte uitspraken publiekelijk te verwerpen. Net zomin als christenen en joden geven de meeste moslims uitvoering aan deze teksten.