Raad oneens met korten op omroepcentrum

De Raad voor Cultuur is het fundamenteel oneens met de bezuinigingen van 5,5 tot 7,5 miljoen euro die staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur, D66) wil doorvoeren op het Muziekcentrum van de Omroep. De raad noemt de bezuiniging ,,onverantwoord''.

De Raad voor Cultuur zegt dat in een advies, dat gisteren is uitgebracht op verzoek van de staatssecretaris. Na het opsommen van veel bezwaren stemt de Raad uiteindelijk noodgedwongen in met een fusie van het Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest. Daarbij verdwijnen bij het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) ongeveer veertig banen. Dat voorstel was uiteindelijk aangedragen door de Publieke Omroep, na veel onderlinge verdeeldheid in Hilversum. De omroepen waren geheel tegen de bezuiniging, die vaak gekwalificeerd werd als ,,desastreus''.

De Raad voor Cultuur zegt dat de kwaliteit van alle ensembles van het MCO hoog is. Volgens de Raad zijn de bezuigingen op het MCO, waarmee de Tweede Kamer al heeft ingestemd, uitsluitend ingegeven door financiële motieven. ,,De hoogte van de taakstelling lijkt willekeurig te zijn bepaald en is bovendien in verhouding tot de bezuinigingen elders in de mediabegroting relatief hoog. Van een inhoudelijke onderbouwing van de bezuinigingen is geen sprake.''

Verder vindt de Raad dat de recente aanstelling van een gezamenlijke artistiek leider bij het MCO en de klassieke zender Radio 4 nog onvoldoende kans heeft gekregen om te leiden tot meer efficiëntie. Wel wil de Raad een onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering van het MCO.

De Raad verbaast zich over het gebrek aan eenheid in Hilversum. Bovendien constateert de Raad dat het beleidsplan van het MCO niet is gestoeld op een door de Publieke Omroep gedragen visie op Radio 4. ,,Ongelukkig'' vindt de Raad de procedure waarbij de staatssecretaris eerst om een beleidsplan vroeg en vervolgens aankondigde te gaan bezuinigen.

De voorgestelde fusie van Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest komt volgens de Raad tegemoet aan de behoefte van de omroep aan een flexibele orkestformatie. De Raad is tegen een model van de staatssecretaris, waarbij het Radio Symfonie Orkest zou worden opgeheven, omdat daarin de behoefte van de omroep aan symfonisch repertoire wordt miskend. Het idee om de dan optredende lacunes te ondervangen met concerten van andere orkesten, houdt geen rekening met de financiële consequenties.