Proces tegen `20ste kaper' mag verder

De Verenigde Staten mogen het proces tegen Zacarias Moussaoui, de vermeende twintigste kaper bij de aanslagen van `11 september', gewoon voortzetten.

Dat is gisteren in hoger beroep bepaald.

Advocaten van Moussaoui hadden betoogd dat een eerlijk proces onmogelijk was omdat zij geen toegang kunnen krijgen tot, volgens hen, cruciaal bewijsmateriaal waaruit de gedeeltelijke onschuld van de Fransman van Marokkaanse afkomst zou blijken.

Het federale hof in Richmond in Virginia heeft nu bepaald dat de verdediging alleen al bestaande getuigeverklaringen van vermeende aanhangers van Al-Qaeda die in Amerikaanse gevangenschap verkeren, mag gebruiken. Daarin zouden zij gezegd hebben dat Moussaoui niet betrokken is geweest bij de aanslagen. Directe ondervraging, zoals de advocaten van Moussaoui hadden gewenst, is dus niet mogelijk. Het hof is het met de aanklagers eens dat direct contact met de vermeende Al-Qaeda-leden onverantwoord is.

Het hof heeft ook bepaald dat de doodstraf tegen Moussaoui mag worden geëist. Daarmee is de uitspraak van een lager hof van eind vorig jaar verworpen. Districtsrechter Leonie Brinkema bepaalde in oktober dat de doodstraf niet tegen Moussaoui geëist mocht worden omdat hij ,,een lagere deelnemer'' zou zijn van het terreurnetwerk dat de plannen voor de aanslagen heeft gesmeed. Voorts betoogde zij ook dat onmogelijk sprake kon zijn van een eerlijk proces wanneer de verdediging van Moussaoui geen toegang zou krijgen tot gevangengenomen leden van Al-Qaeda.

De uitspraak van het Hof van Beroep is duidelijk een compromis. Aanklagers en verdediging gaan mogelijk in beroep.

Moussaoui is de enige persoon in de Verenigde Staten die is beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september. Hij werd een maand voor die aanslagen, in augustus 2001, op grond van een visumovertreding gearresteerd. Hij wekte achterdocht door te informeren bij een Amerikaanse vliegschool naar lessen die zich uitsluitend moesten toespitsen op het in de lucht houden van grote toestellen. In starten en landen was hij niet geïnteresseerd.

De Amerikaanse minister van Justitie Ashcroft heeft verklaard dat ,,Zacarias Moussaoui een eerlijk proces kan krijgen terwijl het belang van nationale veiligheid beschermd blijft''.